Verktygsberedning

Ska man vara bra på att utveckla verktygsbundna detaljer måste man ha en stor kunskap kring hur verktyg fungerar.
Detta är en självklarhet för Jelmtech då vi har flera anställda som har en bakgrund som verktygsmakare.

Verktygsberedning 8

Innehållet inte tillgängligt.
Tillåt cookies genom att klicka "Tillåt cookies" på bannern i nederkant.

Verktygsberedning

Ett formverktyg kan se ut och fungera på många sätt. Vår goda erfarenhet och många kontakter medför att vi hittar verktygslösningar för även de mest komplexa konstruktionerna. Vi erbjuder specificering av verktyg, offertarbete, granskning av verktygskonstruktioner samt validering av utfallsprover. Till vänster visas exempel på aluminiumdetaljer ur formpressningsverktyg samt ett verktyg under formsprutningsprocessen.