Uppmätning

Ett effektivt utvecklingsarbete kräver en snabb och säker verifiering/kvalitetssäkring av framtagna konstruktioner.

Uppmätning 6

Uppmätning 7

Uppmätning 5

Uppmätning/Verifiering

Med våra mätmaskiner har vi nu förstärkt våra uppmätningsresurser och klarar även mer avancerade mätuppdrag i egen regi. Genom ett nära samarbete mellan konstruktör och mättekniker kan man tillsammans göra rätt priorteringar i uppmätningarna vilket leder till ökad effektivitet och kortare ledtider.

Vi jämför de första utfallen mot specifikationer och ritningar. Stämmer produkten med kravspec och är den producerad med de toleranser som krävs för att uppfylla funktion, kvalitet och estetik? Vi känner till de vanligaste fallgroparna och ser över hela produkten. Vi hjälper er att ställa höga krav på producenten.

Vi erbjuder
  • Verifiering av utfallsprover, fulltaktsprover, fixturer och punktscanning
  • Programmering i Camio, Metrolog XG och MeasureMind 3D
  • Analys av spridning och trender i mätdata
  • Konsultation och mätteknisk rådgivning
  • Konstruktion av mätfixturer
Kvalitetssäkring

Uppmätningsprotokoll och tydliga kvalitetsdokument ger er ett instrument gentemot er leverantör. Utförlig dokumentation är nyckeln till en stabil produktion och nöjda kunder.