Teknisk Dokumentation

Vi sammanställer utförliga montagebeskrivningar och användarinstruktioner från de enklaste varianterna med trådbilder från 3D-modellerade detaljer, trådbilder med färgsättning av specifika detaljer, skissade utförande där 3D-modeller använts som grund och enklare detaljer ritade på frihand, till renderade utföranden där bilderna efterliknar färdiga detaljer med rätt material, ytstruktur och ljussättning.


Teknisk dokumentation

Nivå 1

Den enklaste varianten är med svart-vita trådbilder hämtade direkt från 3d-modeller. Dessa underlag görs i Illustrator.

Nivå 2

Nästa nivå är att grundunderlaget är samma som för den enkla varianten, men med färgsättning av vissa eller alla komponenter. Underlagen blir tydliga men saknar skuggning och kontraster. Även dessa underlag görs Illustrator.

Nivå 3

Skisslikt utförande som mer eller mindre kan påminna om handskisser. Underlagen till bilderna skapas till viss del i cad-programmet och färger och skuggningar läggs i Photoshop. Enklare detaljer kan ritas in på frihand.

Nivå 4

Renderat utförande. Bilderna ska i möjligaste mån påminna om färdiga detaljer. Material, ytstruktur, glans sätts på varje detalj samt ljussättning och placering av ljuskällor på sammanställningen.