Produktoptimering

Oavsett om det gäller produktoptimering eller utveckling av en ny produkt – vi anpassar dess konstruktion utifrån lämpliga produktionsmetoder – antal komponenter, utformning och material. Produkten måste anpassas till de volymer den förväntas tillverkas i.

Produktoptimering

Produktoptimering 2

Vi har jobbat med de flesta material och tillverkningsmetoder. Vi besöker ständigt nya leverantörer och leverantörsmässor. Vårt stora kontaktnät är till för dig som kund. Vi vet vilka företag man kan lita på och vilka som kan leverera rätt produkt till rätt pris.

Produktoptimering/Produktionsanpassning

Anpassning till produktion, inköp av verktyg, val av leverantörer samt uppmätning av komponenter är viktiga bitar i utvecklingsprocessen. Vi hjälper dig att göra de rätta valen och hitta de rätta kontakterna för just din produkt.

Rapportering

Våra projektledare rapporterar kontinuerligt under projektets gång. Tid, kostnader och status redovisas och när projektet är slut görs en formell överlämning.