Produktionssupport

Jelmtech kan agera som inköpare till er !

Produktionssupport

Kontakt med leverantörer och producenter
 RFQ

Distribuering av 3D-filer och 2D-underlag till relevanta underleverantörer. Uppföljning och sammanställning av inkomna offerter, produkt- och investeringskalkyl

Verktygsupport

Genomgång och kommunikation med underleverantör map. tillhandahållet verktygsunderlag