Konstruktion

Konstruktion är kärnan i vårt arbete! Här förvandlas visioner och koncept till realiserbara lösningar, anpassade för dagens behov och möjligheter. Vi har långvarig erfarenhet och bred kompetens av att konstruera i en mängd olika material med specialkunskaper inom plast- och plåtkonstruktion.

Konstruktion 10

Konstruktion 8

Konstruktion 9

3D-modellering

Vi är mycket skickliga på solid- och ytmodellering i en stor mängd CAD-program. Vi använder oss av Creo Pro/Engineer, Solid Works, Solid Edge, Inventor, och Auto CAD.

Komponentstruktur

Ur produktion- och montagesynpunkt är komponenternas sammansättning i en applikation mycket viktig. Vi utreder denna aspekt noggrant under processens gång och ser till att din produkt blir så optimal som möjligt.

Materialval

Vi analyserar och väljer ut de lämpligaste materialen för din applikation. Vi erbjuder unik materialkompetens inom våra specialområden – plast, plåt och aluminium.

Prototyper

Vi har möjlighet att ta fram prototyper i en mängd olika material och med olika metoder, såsom modeller i SLA och SLS. SLA-modeller lämpar sig som friformsprototyper avseende produktens design och SLS-modeller för funktionstester och kontroll av konstruktion. I ett tidigt skede av projektet kan prototyper vara avgörande för att fastställa produktens utformning.

2D-underlag

Vi erbjuder fullständiga 2D-ritningar av produkter – allt från enstaka komponenter till fullständiga produktsammansättningar.