Beräkning

Vi kan kvalitetssäkra din produkt redan på konstruktionsstadiet så att den är optimerad för formsprutningsprocessen långt innan verktygstillverkningen är påbörjad.

 

Beräkning 2

Beräkning 3

FEM-analys

Vi kan i ett tidigt skede analysera och utvärdera en konstruktions mekaniska egenskaper med såväl traditionella hållfasthetsberäkningar som med komplexa självsvängningsanalyser. Vi har lång erfarenhet av beräkning på konstruktioner i metall, men vår riktiga specialitet är att utvärdera konstruktioner i plast av olika slag. Vi använder oss av Ansys, SolidWorks och Creo/Simulate.

Arbetsmoment där FEM-analyser kan vara vägledande:

  • Dimensionering av konstruktionselement
  • Materialval
  • Vikt / materialbesparing
  • Dimensionering vid långtidsbelastning
  • Simulering av statiska och dynamiska belastningar samt slagprov
Formfyllnadsanalys/Skevningsanalys

Jelmtechs erfarenhet och kompetens såväl inom formfyllnadsanalys, formsprutning och formverktyg gör att utvärdering av formfyllnadsanalysen är ett av våra expertområden. Vi använder oss av Moldflow Insight Premium för att optimera produktens geometri, materialval, ingötsplacering/balansering, processparametrar, temperering, skevning och fiberorientering.

Frågeställningar som formfyllnadsanalys kan ge svar på:

  • Vilket material bör väljas
  • Hur många samt placering av intag
  • Optimera godstjocklekar
  • Optimering av körparametrar
  • Vilken skevhet på produkten ger specifik design och material