Cirkulär Produktutveckling

Hur arbetar du idag med att introducera ett cirkulärt tänkande inom produktutveckling? På Jelmtech använder vi funktionsbaserad design för att titta på alla kritiska funktioner och användarscenarion för produkten – inklusive reparation, isärtagning och återvinning – allt för att säkerställa en cirkulär design.

Moderna designfilosofier utgår ifrån att sympatisera med kunden och kundens problem, generera många idéer för hur problemen kan lösas och en strävan att ta fram den bästa möjliga produkten för kundens behov. Traditionellt så är kunden i fokus konsumenten som kommer att köpa den nya produkten. Vad händer om vi även behandlar återvinningspartners och företag i reparations & andrahandsmarknaden som kunder? I teorin skulle vi då få en produkt som konsumenten vill ha, som är resurseffektiv att producera, enkel att tillverka och att plocka isär, tålig nog att bli reparerad och såld igen samt slutligen är enkel att återvinna och skicka tillbaka in i produktionsflödet som råmaterial.

På vilket sätt arbetar ditt företag med de här aspekterna av produktutveckling idag?