Industridesign

På Jelmtech arbetar vi med Funktionsbaserad design (FBD) – fokus ligger på produktens funktioner! Arbetssättet funktionsbaserad design innebär att man först tar fram ett funktionskoncept, grundat på de funktioner som kunden efterfrågar, och sedan skapar designen efter detta. Under utvecklingsprocessen måste konstruktion, produktions- och tillverkningsprocess samt materialkunskap samverka med design för att målet ska nås.

Industridesign 10

Industridesign 1

Industridesign 11

Idégenerering

Dina visioner kan bli verklighet! Vi kan locka fram lysande idéer ur dig och vi kan hjälpa dig att se möjligheter. Vi har modet, erfarenheten och metodiken för att hitta de smarta idéer som lyfter produkten. Vägen till att lyckas är att brainstorma strukturerat – våra metoder leder inte sällan till patenterbara lösningar.

Imageboards

Känsla kan vara svårt att sätt ord på och inspiration kan komma från många håll. Vi skapar kollage av bilder som ger alla i projektet en gemensam bild av vart vi strävar när det gäller produktens känsla.

Konceptskisser

Konceptskisser säger otroligt mycket. Dessa gör vi både traditionellt med papper och penna, enkla eller mer avancerade, samt med 3D-modeller. För att skapa överblick ordnar vi koncepten strukturerat och överskådligt, resultatet blir en tydlig väg till en färdig helhet.

Ergonomistudie

Vi har utbildade specialister på ergonomi och människa-maskininteraktion . Vi anpassar produkter efter människor och inte tvärtom. Många av de produkter vi tagit fram genom åren har varit handhållna verktyg och redskap.

Interaktionsdesign

Taktila mönster, materialval, färgval och former talar om för användaren hur produkten skall användas. Ibland skall det vara tydligt och andra gånger inte. Tillsammans med dig formar vi produkten så att den pratar med slutanvändaren på det sätt du vill.

Profilering

Hur uppfattas ditt företag och dina produkter? Vi ser till att produkten pratar samma språk som företaget i övrigt. Färg, form, tryck, text, mönster, ytor – allt spelar in, helheten är viktigt.

Grafisk design

Vi har personal med goda kunskaper och erfarenhet av grafisk design. Med öga för layout, typografi, färger och former kan vi ge din produkt en oslagbar finish – anpassad för dess ändamål.